Need Help ?
Call: +977- 082560009
News Flash

अाव २०७४ ।०७५ मा दिवा खाजाको पहिलो चैामसिक निकशा विवरण

प्रकाशित मिती:  २०७४।८।७

अाव २०७४ ।०७५ मा दिवा खाजाको पहिलो चैामसिक अनुदान रकम निकशा गरिएको छ । नियमानुसार खर्च व्यावस्थापन गर्न हुन ।