Need Help ?
Call: +977- 082560009
News Flash

विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि विनियम २०६९

प्रकाशित मिती:  

विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि  विनियम २०६९ नमुनाकाे रुपमा बनाएकाे र विद्यालयले यसकाे अाधार लिन सक्नेछन ।