Need Help ?
Call: +977- 082560009
News Flash

दाङ जिल्लामा सञ्चालित् संस्थागत विद्यालयसंग सम्बन्धित् विवरणको सूचना २०७२

प्रकाशित मिती:  

दाङ जिल्लामा सञ्चालित् संस्थागत विद्यालयसंग सम्बन्धित् विवरणको सूचना मिति २०७२/१२/३० मा प्रकाशित भएकोमा कार्यालयको अभिलेखअनुसार संशोधन तथा अद्यावधिक समेत समावेश गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।